Grønne kommuner fylder på landkortet

Det går godt med den grønne omstilling i Danmark. Landets kommuner stræber efter at være mere energi- og miljøvenlige. Det viser en oversigt fra 3F. 

Daværende overborgmester i København, Frank Jensen, tog i december 2013 imod prisen for Europas grønne hovedstad. Det var blandt andet for Københavns store indsats for at få flere til at cykle. Foto: Erik Luntang.

Daværende overborgmester i København, Frank Jensen, tog i december 2013 imod prisen for Europas grønne hovedstad. Det var blandt andet for Københavns store indsats for at få flere til at cykle. Foto: Erik Luntang.

Af Mia Vognstoft Vad

Der bliver handlet ude i de danske kommuner, når det kommer til grøn omstilling. Størstedelen er nået langt i forhold til grønne tiltag, og kun fire kommuner vurderes at halte et stykke efter.

Det viser en oversigt over landets kommuner lavet af 3F i forbindelse med deres hjemmeside www.grønnejob.dk. Formålet med siden er at sætte fokus på beskæftigelse inden for bl.a. vedvarende energi og miljøforbedringer, fortæller Lone Holmberg, som er ansat i 3F’s arbejdsmiljøpolitiske team med fokus på grønne jobs.

Store grønne ambitioner

3F’s oversigt er lavet ud fra de forskellige kommuners hjemmesider. Hele 76 ud af 98, svarende til 77,5 procent, af alle kommuner i Danmark vurderes at være nået langt i den grønne omstilling. Det er blevet målt på seks parametre.

Der er blandt andet set på, om kommunen arbejder på at nedbringe CO2, investere i vedvarende energi, udbygge fjernvarmenettet, energirenovere kommunale bygninger, og om de har en klimaplan.

Kommunerne er godt på vej, og ser man på for eksempel Aarhus Kommune, er der store ambitioner at finde. Udover at renovere de kommunale bygninger, så de bliver mere energivenlige, satser de også både på at være en CO2 neutral kommune i 2020 og på at blive verdens vindhovedstad.

Kommunerne som drivkraft for omstilling

Også Christian Ibsen, som er direktør i CONCITO, Danmarks grønne tænketank, mener, at de danske kommuner er godt med i den grønne omstilling. Han oplever, at både borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere i kommunerne vil fremad i processen.

Det fortæller han i en kronik bragt i magasinet Kommunen, den 3. maj 2015. Udover at rose den virkelyst og det klimamæssige mod, der ses i rigtig mange kommuner, argumenterer han også for, at kommunerne spiller en absolut nøglerolle i den grønne omstilling i Danmark. De skal være drivkraft for hele Danmark.

Kommunernes store rolle bunder, ifølge Christian Ibsen, blandt andet i, at de er medejere af store energiforsyningsselskaber, og at det også er i kommunerne, der træffes beslutninger om fjernvarmeudbygning i lokalområder.

You may also like...