Faldende olieproduktion koster Danmark dyrt

Staten har tabt 10 milliarder kr. på olieproduktionen i de seneste år. Det viser et energiregnskab, der er blevet offentliggjort i dag.

Foto af Scanpix

Foto: Scanpix.

Af David Honoré

Nordsøens sorte guld har mindre indflydelse på den danske økonomi. Det beskriver energiregnskabet, som Danmarks statistik har offentliggjort i dag. Tallene viser, at staten har mistet 10 mia. kr. på indvinding af olie og gas fra 2008 til 2014.

I regnskabet står der:

”(…) Oliens betydning for statens indtægter fra aktiviteter i Nordsøen [er] mindsket. Provenuet fra indvinding af olie og gas udgør i 2014 10 mia. kr. mindre end i 2008.”

Provenuet er den indtægt, som staten får ved opkrævning af skatter og afgifter. Det betyder altså, at faldet i olieindvinding, i 2014 havde kostet den danske stat 10 mia. kr. i skatter og indtægter sammenlignet med 2008.

Skyldes pris

Skatterne kommer fra indvindinger i Nordsøen, hvor man indvinder råolie og naturgas, og de inkluderer bl.a. kulbrinteskatten, selskabsskat af kulbrintevirksomhed og olierørledningsafgift.

Ifølge pressechef hos Energistyrelsen Ture Falbe-Hansen skyldes faldet i indtægter to ting:

  • Olieproduktionen fra Nordsøen er faldet støt siden 2004, hvor den toppede.
  • Olieprisen er faldet og falder stadig.

Årsagen til den faldende olieproduktion hænger tæt sammen med prisen på en tønde olie. For er prisen for høj, kan de nyere og dyrere former for olieindvinding ikke betale sig. Samtidig har vedligeholdelse af de gamle oliefelter betydet, at produktionen har lidt skade.

Stigning i grøn omstilling

Ud over den faldende olieproduktion, viser energiregnskabet også, at danskerne i stigende grad benytter sig af grønnere energiløsninger. Og det skal vi være glade for, mener Ture Falbe-Hansen.

”En større del af det indenlandske energiforbrug bliver erstattet af grøn energi, og selvom det ikke udgør tabet for olieproduktionen, giver det stadig penge i statskassen,” siger han.

Han slår fast, at en fremgang i produktionen af grøn energi, ikke har direkte indflydelse på faldet i olieproduktion. Men de faldende priser på olie kan stadig have en indflydelse på folks valg af grønnere former for energi.

Bliver prisen på olie for lav, kan det pludselig ikke svare sig for forbrugeren, at vælge grønne løsninger, og det er ikke godt for den grønne omstilling.

I energiregnskabet er der dog ikke noget, der tyder på et fald i produktionen af vedvarende energi, der er mere end seksdoblet siden 1980.

 

You may also like...