Danske kommuner bliver smartere

De danske kommuner begynder i højere grad at integrere nye teknologier i bylivet, og det kan gavne miljøet.

Danske kommuner tager i højere grad smart city-konceptet til sig. Foto: Scanpix

Danske kommuner tager i højere grad Smart City-konceptet til sig. Foto: Scanpix

Af Henrik Vinther Nielsen

Flere og flere danske kommuner tager smart city-konceptet til sig gennem forskellige projekter, som skal integrere teknologien bedre i byen.

Ifølge en rapport fra Boligstyrelsen, beskæftiger halvdelen af landets kommuner sig med projekter inden for smart city konceptet. Heraf er ca. 42 procent i gang med projekter på energi- og miljøområdet.

Et vidt begreb

“Smart city” er et begreb, som dækker over stort set al indførsel og integrering af nye teknologier. Det kan være alt fra indførsel af whiteboards i folkeskolen til intelligente trafikstyringsmekanismer i byerne.

Projekterne skal indføre den hastigt udviklende teknologi i byen. Dette kan være for at skabe en bedre infrastruktur, optimere trafikforhold eller simpelthen for at reducere Co2 udslippet i byen.

Eksempelvis er man i Vejle ved at udskifte den traditionelle gadebelysning med LED-pærer, hvilket

i sidste ende kan spare kommunen for 70% af elregningen. Overskuddet fra udførslen af dette projekt skal bruges på videreudvikling af Vejle som en ”smart city”, eksempelvis gennem sensorstyring af gadebelysningen.

”Det, der ikke er en smart city, må være en dumb city, og det er Vejle ikke,” siger Johannes Gregersen, som er koordinator for Vejles smart city projekter.

Stadig under udvikling

Det er virksomhederne, der skal implementere de behov, som kommunerne har. Men den store mængde data kan være for meget for en enkelt virksomhed. Og hvis flere virksomheder skal i spil, er det ikke altid, at de enkelte systemer arbejder godt sammen. Hvilket betyder, at systemerne hele tiden skal tilpasses hinanden, hvilket kan skabe problemer.

”Som det ser ud lige nu, svarer det til, at hvis du køber en ny elkedel, skal du rundt i hele huset og udskifte stikkontakter, for at få den til at virke,” siger Martin Brynskov, formand for projektet Open & Agile Smart Cities, som skal forene verdens smart cities med virksomhederne.

 

 

You may also like...