Forskere står med mange ubesvarede skifergasspørgsmål

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om skifergasboringernes konsekvenser for miljøet og grundvandet.

Forskerne savner stadig viden om konsekvenserne ved skifergasboringer Foto: Scanpix Denmark

Forskerne savner stadig viden om konsekvenserne ved skifergasboringer Foto: Scanpix Denmark

Af Morten Kammersgaard

I 28 ud af 36 punkter er mere viden om konsekvenserne ved skifergasboringer enten afgørende nødvendigt eller ønskværdigt, viser en ny rapport fra Naturstyrelsen, som er udarbejdet af DTU, DCE og GEUS.

Rapporten er en del af det grundlag, som regeringen skal bruge til at vurdere om stoppet for udvinding og efterforskning af skifergas skal ophæves. Stoppet blev indført af tidligere klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) sidste år. Det er meningen, at regeringen til november skal tage stilling til stoppet igen.

Nødvendigt med en større basisviden

Steffen Foss Hansen, lektor ved DTU, som er en af hovedpersonerne bag rapporten, mener, at man må have en større basisviden, hvis man skal kunne vurdere konsekvenserne af boringer. Noget af det kan godt skaffes uden flere boringer.

”Eksempelvis kan vi herhjemme starte med at lave en kortlægning af de naturlige sprækker i undergrunden. Hvis man borer ned i en hel formation af naturlige sprækker, så kan vi se, at der er en risiko for forurening af grundvandet. Så det er nødvendigt at undersøge den sammenhæng, inden man starter,” siger han.

Ligeledes mener Steffen Foss Hansen, at der mangler at blive lavet en undersøgelse om den generelle miljøtilstand i områderne, hvor boringer efter skifergas evt. ville blive foretaget.

”Kun på den måde kan vi holde øje med ændringerne, hvis det skulle blive besluttet at bore efter skifergas,” siger han.

Spildevandet er stadig en ubekendt faktor

En af de faktorer, som kræver resultater fra en boring, er sammensætningen af det spildevand, som vil komme op efter en boring. Sammensætningen afhænger nemlig af flere faktorer.

”Det afhænger selvfølgelig af, hvilke kemikalier man anvender i forbindelse med boringen og fraktureringen, men det er ikke kun det. I undergrunden er der også forskellige metaller og salte, som kan reagere med det, man sender ned. Derfor er det svært at vide, hvad der rent faktisk kommer op igen som spildevand,” siger Steffen Foss Hansen.

You may also like...